LMC-T.E.C. KLUB DANMARK

www.lmc-tecklubdanmark.dk


Det var en god generalforsamling hvor der var højt humør både for dem der var på pladsen, men også dem kom uden vogn.


Dagen afsluttede med en middag på Krakær Camping plads cafeteria. Man kan roligt besøge pladsen som er velholdt hvor der er muligheder for små udflugter.
Efter generalforsamlingen kørte vi en tur til Mols bjerge hvor Kim Veng var guide, her besøgte vi Holmgård hvor vi fik kaffen og efter kaffen kørte vi op Mols Bjerge højeste punkt (trehøje), med en kanon udsigt. OM GENERALFORSAMLINGEN:

Der har været afholdt generalforsamling på Krakær Camping den 10. maj 2014 hvor der var valg til bestyrelsen.

Læs mere på KLUBNYT


VALGT TIL BESTYRELSEN BLEV FØLGENDE:

  • Formand: Keld Pedersen
  • Næstformand: Ole Nørgård
  • Kasserer: Majbrit Veng
  • Best.medlem: Erik Møller Christiansen
  • Best.medlem: Jytte Nielsen
  • Best.supl: Arne Bering